Spring til indhold

Hvorfor vælge os

Hvorfor vælge os?

Forsikringsmæglerne CAREMORE har rødder i en af Danmarks ældste forsikringsmæglervirksomheder.

Vi har mangeårig erfaring med rådgivning og servicering af mellemstore erhvervsvirksomheder – og samarbejder med alle betydende danske og flere udenlandske forsikringsselskaber.

Vores rådgivere er uvildige og godkendt af Finanstilsynet som mæglere og omfattet af en professionel ansvarsforsikring til dækning af det ansvar som påhviler os som følge af vores rådgivning.

Vi er medlem af Forsikringsmæglerforeningen.

Vores navn er vores varemærke og det som gør os unikke. CAREMORE.

Vores holdning er, at du skal bruge tid på din forretning og ikke på dine forsikringer. Derfor gør vi meget for, at du skal gøre mindre.

Vi har forenklet skadesbehandlingen og ryddet op i papirgangene. Og får du en skade, løser vi opgaven personligt og hurtigt – og helt enkelt.

Vi engagerer os ofte dybt i det enkelte kundeforhold giver uvildig og uformel sparring og rådgivning, der skaber langvarige kunderelationer.
Fordi vi “CARE MORE”.