Forsikringsmæglerne
CAREMORE

Søren Frichs Vej 40 F
8230 Åbyhøj
Telefon 87 34 02 60
CVR nr. 30 24 77 87

Personlig og uvildig forsikringsrådgivning

Jan Mohr, partner
Forsikringsmægler
Mobil: 40 14 02 60
jan@caremore.dk

Michael Christiansen
Forsikringsmægler
Mobil: 50 84 49 96
michael@caremore.dk

Claus Lindgaard, partner
Direktør
Mobil: 24 28 71 81
claus@caremore.dk

Johnny Pless
Skadesmedarbejder
Mobil: 40 88 30 01
jp@caremore.dk

Gaiane Kerndrup
Mæglerassistent
Mobil: 22 29 60 10
gaiane@caremore.dk

Johnny Bech Jensen
Skadesmedarbejder
Mobil: 22 59 71 81
johnny@caremore.dk


I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1264 af 8. december 2006 skal forsikringsmæglervirksomheder udpege en klageansvarlig.
Eventuelle klager bedes rettet til direktør Claus Lindgaard – claus@caremore.dk


Menu