Forsikringsmæglerne
CAREMORE

Søren Frichs Vej 40 F
8230 Åbyhøj
Telefon 87 34 02 60
CVR nr. 30 24 77 87

Personlig og uvildig forsikringsrådgivning

Jan Mohr, partner
Forsikringsmægler
Mobil 40 14 02 60
jan@caremore.dk

Michael Christiansen
Mæglerassistent
Mobil 50 84 49 96
michael@caremore.dk

Claus Lindgaard, partner
Direktør
Mobil 24 28 71 81
claus@caremore.dk

Anette Albertsen
Skadebehandler
Mobil 22 59 71 81
anette@caremore.dk

Martin Hansen
Mæglerassistent
Mobil: 22 29 60 10
martin@caremore.dk

Helle Damgaard Wagner
Skadebehandler
Mobil: 22 66 11 92
Helle@caremore.dk


I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1264 af 8. december 2006 skal forsikringsmæglervirksomheder udpege en klageansvarlig.
Eventuelle klager bedes rettet til direktør Claus Lindgaard – claus@caremore.dk


Menu